استاد مهدیه سادات جزایری

سنتور

عناوین مشخصات
ناممهدیه السادات
نام خانوادگیجزایری
جنسیتخانم
وضعیت تاهلمتاهل
سن39 سال
شهر سکونتتهران
عناوین مشخصات
ایمیلmahemehram@yahoo.com
تلفن همراه09193182380
تلفن ثابت02144710502
عناوین مشخصات
محدوده تدریس در شهر
هزینه هر جلسه تدریس90000 تومان
مدت زمان هر جلسه تدریس60 دقیقه
نوع هنرجویان
محل تدریسمنزل هنرجو
عناوین مشخصات
تحصیلاتلیسانس نوازندگی ساز ایرانی
سابقه فعالیت حرفه ای10 سال