استاد سحر جوادی

کمانچه

عناوین مشخصات
نامسحر
نام خانوادگیجوادی
جنسیتخانم
وضعیت تاهلمجرد
سن29 سال
شهر سکونتتهران
عناوین مشخصات
ایمیلs.javadi369@yahoo.com
تلفن همراه09915577351
تلفن ثابت
عناوین مشخصات
محدوده تدریس در شهر
هزینه هر جلسه تدریس50000 تومان
مدت زمان هر جلسه تدریس30 دقیقه
نوع هنرجویان
محل تدریسآموزشگاه
عناوین مشخصات
تحصیلاتکارشناسی ارشد
سابقه فعالیت حرفه ای12 سال

مدرس ساز کمانچه و سلفژ موسیقی کودک ،
دانش آموخته کارشناس ارشد نوازندگی دانشگاه هنر​