فرصت های شغلی

گروه تدریس موزیک با فراهم سازی بسترهای لازم، اقدام به ایجاد فرصت های شغلی نموده است. این فرصت های شغلی برای اعضای غیر ثابت عبارت است از:
١. اساتید موسیقی (حقیقی): ایجاد فرصت شغلی تدریس موسیقی با معرفی مستقیم هنرجویان به استاد یا قراردادن اطلاعات استاد در معرض دید هنرجویان و علاقمندان به موسیقی
٢. آموزشگاه‌های موسیقی (حقوقی): ایجاد فرصت شغلی ثبت نام هنرجویان با معرفی مستقیم هنرجویان به آموزشگاه‌های موسیقی یا قراردادن اطلاعات آموزشگاه در معرض دید جامعه هدف.
٣. هنرمندان موسیقی: با برگزاری کنسرت یا همایش از طریق فروش بلیت و تبلیغ برنامه های آنان.

همچنین فرصت های شغلی اعضای ثابت گروه عبارت است از:

١. اعضای هیئت مدیره : نیروی انسانی متخصص در زمینه‌های موسیقی، توسعه وب و روابط عمومی؛ مدیرعامل
٢. هماهنگ کننده و منشی هیئت مدیره : نیروی انسانی نیمه متخصص در زمینه منشی‌گری و ثبت مصوبات و جزئیات جلسات هیئت مدیره؛ مدیرعامل
٢. کارشناس موسیقی : نیروی انسانی متخصص در زمینه موسیقی؛ مدیر هنری
٣. کارشناس فنی : نیروی انسانی جهت انجام امور فنی وبسایت؛ مدیر فنی
۴. کارشناس روابط عمومی: نیروی انسانی متخصص در امر روابط عمومی جهت برقرای ارتباط مستقیم با اعضای غیر ثابت؛ مدیر روابط عمومی
۵. کارشناس بازرگانی: نیروی متخصص در زمینه بازاریابی جهت معرفی و تبلیغات گروه ؛ مدیر بازرگانی